DESIGN
MEKANIKK
ARKITEKTUR
INFO


TINTINmotor Ltd.

Gauteidvegen 152, 2016 Frogner

e-post: eskiltin(att)gmail.com

eskiltin@gmail.com

tlf: +4797566991

orgnr:  990 638 497

webdesign: RA.Sand og zWebTINTINmotor er eiet og drevet av Eskil Tin.

Firmaet opererer i grenselandet mellom tradisjonelt mekanisk verksted og ren design/innovasjon. Oppdragene spenner fra mekanisk problemløsing via utvikling av prototyper og testing av ideer til design og produksjon av interiører og møbler. Oppdragene løses og utvikles ofte i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Det jobbes med alle typer metaller, plast, gummi, osv. Hovedvekten av oppdragene er utvikling og produksjon av "one off's".

Verkstedet er lokalisert mellom Frogner og Leirsund i Sørum kommune ca 30min fra Oslo sentrum

Eskil Tin er cand mag fra UiO med fordypning i matematikk og fysikk og Master i Arkitektur fra AHO. TINTINmotor  ble startet i 2001